Hyttemodell – Svoldal

Enkelte hyttemodellar er betre utnytta enn andre. Svoldal er bygd for å nyta dagar og netter både ute og inne.

Kontakt oss

Torgeir Tungesvik
917 08 474
torgeir@tungesvikhytto.no