O6-feltet, Seljestad

Tomt O6.4 = ledig
Tomt O6.5 = ledig
Tomt O6.6 = Reservert

Se plasseringen i Kommunekart