X-feltet, Seljestad

Tomt X3.4 ledig

Tomt X4.1 ledig
Tomt X4.6 solgt

Tomt X5.2 ledig
Tomt X5.3 ledig
Tomt X5.4 ledig
Tomt X5.5 ledig
Tomt X5.6 ledig
Tomt X5.10 ledig
Tomt X5.11 ledig

Se plassering i Kommunekart