Hyttemodell – Hålo

Enkelte hyttemodellar er betre utnytta enn andre. Hålo vil gleda mange med si enkle planløysning og rike innhold.

Kontakt oss

Torgeir Tungesvik
917 08 474
torgeir@tungesvikhytto.no