Våre hytter

Etter å ha bygd over 1000 hytter, der mange av dei har ulike løysingar til ulike behov, veit me mykje om kva som er «det rette». I tillegg til at mange ynskjer sin eigen identitet inn i akkurat «si» hytte. Til slutt skal alt det me ynskjer kunna løysast økonomisk.

Me har samla vår og våre kundars erfaringar i ulike hyttemodeller. Mange finn si hytte blant våre «utvalgte», mens andre vil at me skal teikna akkurat deira hytte.

Her ser du nokre modellar, be gjerne om fleire forslag.