Hyttemodell – Sjurasvingen

Enkelte hyttemodellar er betre utnytta enn andre. Sjurasvingen er ei hytte med god plass til familie og vennar.

Kontakt oss

Torgeir Tungesvik
917 08 474
torgeir@tungesvikhytto.no