Hyttemodell – Langedal

Enkelte hyttemodellar er betre utnytta enn andre. Langedal er for dei som vil ha litt ekstra plass på loftet.

Kontakt oss

Torgeir Tungesvik
917 08 474
torgeir@tungesvikhytto.no