Hyttemodell – Sandvik

Enkelte hyttemodellar er betre utnytta enn andre. Sandvik slepp lyset inn og gir godt utsyn til skaparverket.

Kontakt oss

Torgeir Tungesvik
917 08 474
torgeir@tungesvikhytto.no