Bråstøl

Tomt 1 solgt!
Tomt 2 solgt!
Tomt 3 solgt!
Tomt 4 solgt!
Tomt 5 solgt!
Tomt 6 solgt!
Tomt 7 solgt!

Tomt 8 + 9 + 10 kommer for salg i 2020.

Ny reguleringsplan for flere tomter kommer i 2020.

Se plasseringen i Kommunekart